Mercantile

Mercantile är Örums moderbolag. Örums huvudaffärsverksamhet är att betjäna verkstäder och grossister med reservdelar, service och koncept. Örum erbjuder också säkerhetsprodukter, -tjänster och koncept via sitt dotterbolag Turvata samt verkstadsservice och -apparatur via sitt dotterbolag Diagno.

År 2018 hade koncernen en omsättning på 75 miljoner euro. Koncernen sysselsätter ca 300 personer i Finland och Estland.

Mercantile
PB 301, FI-00101 Helsingfors
Besöksadress: Kalevagatan 4, Helsingfors
Tfn: +358 9 5654 9301
Fax: +358 9 5654 9300
förnamn.efternamn(at)mercantile.fi

Mercantile Oy Ab (FO-nummer: 1761128-9)